Çalışma Alanlarım

Oyun Terapisi

Çocuğun dili oyundur. Oyun terapisi ile çocukların iç dünyasının anlaşılması, duygusal, sosyal, ve davranışsal güçlükleri ile başetme becerilerinin desteklenmesi amaçlanır. Anne ve babanın da dahil edildiği oyun seansları ile ise anne-babanın çocuğun duygu ve düşünce dünyasını anlaması ve çocuklarıyla oyun oynayarak ilişkilerini nasıl güçlendirebileceklerini öğrenmeleri hedeflenir.

3-10 yaş arasındaki çocuklar için aşağıdaki durumlarda oyun terapisi etkili olmaktadır:

 • Uyum ve davranış problemleri
 • Kaygı ve korkular
 • Sosyal ilişki problemleri
 • Travmatik yaşantılar
 • Öfke ve agresyon
 • Aile içi iletişim problemleri
 • Yaşamsal stres durumları ile başaçıkma (boşanma, ölüm vb.)
 • Kardeş kıskançlığı
 • Gelişim dönemine özgü sorunlar
 • Okul problemleri: okul reddi ve okul fobisi

Anne-Baba Danışmanlığı

Anne-babalara aşağıdaki konularda danışmanlık verilmektedir:

 • Çocuklarının gelişim dönemine özgü becerilerin kazandırılması (tuvalet eğitimi, uyku ve yeme rutininin oluşturulması, okula uyum, ergenlik dönemi vb.)
 • Ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi
 • Aile içi ilişki ve iletişim problemleri ile başetme becerilerinin kazanılması
 • Yaşamsal olaylarla başetme sürecinin desteklenmesi (boşanma, ölüm, kardeş doğumu, evlat edinme vb.)

Bireysel Psikoterapi

Ergenler ve yetişkinler aşağıdaki konularda bireysel psikoterapiden faydalanabilir:

 • Kaygı bozuklukları
 • Uyum ve davranış problemleri
 • Depresyon
 • Travmatik yaşantılar
 • Aile içi ilişkiler ve sorunlar
 • Kişilerarası iletişim problemleri
 • Sınav kaygısı
 • Yaşamsal stres durumları ile başaçıkma (boşanma, ölüm vb.)

Hamilelik ve Doğum Psikoterapisi

Hamilelik ve doğum süreci oldukça özel bir dönemdir ve nasıl geçirildiği çocuğun psikolojik durumu üzerinde doğrudan etki sahibidir. Anne-babaların hayatlarındaki bu yeni deneyime kendilerini en iyi şekilde hazırlayabilmeleri adına danışmanlık ve doğuma hazırlık eğitimleri* ve bu sürecin devamı olarak 0-1 yaş arası ebeveyn-bebek bağlanmasını güçlendirmek amacıyla bebek masajı eğitimleri** verilmektedir.

*Bu eğitimlerin verilebilmesi için İstanbul Doğum Akademisi’nden 200 saatlik Doğuma Hazırlık Eğitimcisi ve Doula (DHEDE) (doğum psikoterapisi modülleri ile) eğitimi alınmıştır. 

**Bu eğitimin verilebilmesi için Uluslararası Bebek Masajı Derneği’nden (IAIM) Bebek Masajı Eğitici Eğitimi alınmıştır. 

Psikolojik Test ve Değerlendirme

Psikoterapi sürecine destek olması ya da ihtiyaç duyulması durumunda uygulama eğitimi alınmış olan test ve değerlendirmeler yapılmaktadır.